University of Manitoba

University of Manitoba

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1877 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Winnipeg มณฑล Manitoba เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลด้วยจำนวนคณะมากกว่า 12 คณะ ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้เน้นขนาดของมหาวิทยาลัยแต่เน้นความหลากหลายเพื่อนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนที่มากมาย มีศูยน์ช่วยเหลือและสนับสนุนอีกเยอะแยะ แล้วยังมีศูยน์บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของสถาบันมากกว่าสถานศึกษาที่อื่นๆในมณฑล มีสถาบันหลักคือ Fort Garry และมีสถาบันอื่นๆในบริเวณเมืองอีกหลายแห่ง ทุกสถาบันนั้นถือว่าน่าอยู่เพราะอาคารตึกและอุปกรณ์เครื่องมือนั้นมีความทันสมัย นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยก็มีหอพักข้างในเพื่อรองรับนักเรียนที่จะมาเรียนอีกด้วย ทางด้านนักเรียนต่างชาติก็มีเยอะพอสมควรซึ่งมีอยู่เป็นจำนวน 2661 คนและก็มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามแต่ละปี

หลักสูตรการเรียน

 • Bachelor of Accounting
 • Bachelor of Anthropology
 • Bachelor of Architecture
 • Bachelor of Biochemistry
 • Bachelor of Biotechemistry Engineering
 • Bachelor of Business
 • Bachelor of Chemistry
 • Bachelor of Civil Engineering
 • Bachelor of Computer Science
 • Bachelor of Criminology
 • Bachelor of Economics
 • Bachelor of Electrical Engineering
 • Bachelor of Food Science
 • Bachelor of Genetics
 • Bachelor of Graphic Design
 • Bachelor of Global Political Economy
 • Bachelor of Human Resources Management
 • Bachelor of International Business
 • Bachelor of Kinesiology
 • Bachelor of Law
 • Bachelor of Political Studies
 • Bachelor of Philosophy
 • Bachelor of Sociology

เรียนต่อ ประเทศแคนาดา:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

7 + 12 =

You have Successfully Subscribed!