University of New Haven

University of New Haven

University of New Haven(UNH) เป็นมหาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในประเทศอเมริกาเมือง New Haven ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างนิวยอร์กและบอสตัน สามารถเดินทางไปได้ไม่ไกลมากนัก มหาลัยมีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 300 สัญชาติ จาก 50 ประเทศทั่วโลกมีมาตรฐานการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและยังได้การรับรองมาตรฐานจาก Office of the Civil Service Commission , Thailand ( สำนักงาน ก.พ. )

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • College of Arts and Sciences
  • College of Engineering
  • School of Public Safety and Professional Studies

เรียนต่อ ประเทศอเมริกา:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

6 + 3 =

You have Successfully Subscribed!