×
 • Course

 • Country

UWE Bristol

Bristol ติดในอันดับต้นๆของทุกผลการสำรวจความคิดเห็น มีความหลากหลายและน่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของ UK  ยังเป็นเมืองที่มีการคมนาคมที่ดีด้วย ห่างจากกรุงลอนดอนเพียง 90 นาทีโดยรถไฟ ยังเป็นเมืองที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเครือข่ายทางธุรกิจ, จึงเป็นทางเลือกตำแหน่งงานที่น่าสนใจสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

 • Bristol เป็นหนึ่งในเมืองที่หลากหลายและน่าอยู่ที่สุดของ UK
 • มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จ้างงานระดับชั้นนำ
 • มีการลงทุน 300 ล้านปอนด์ในสิ่งอำนวยความสะดวกในวิทยาเขต
 • มีนักศึกษานานาชาติจากมากกว่า 140 ประเทศ

เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เมือง Bristol ทางฝั่งตะวันตกของประเทศอังกฤษ University in UK ก่อตั้งเมื่อ 1970 มีนักศึกษาประมาณ 30,000 คน มีนักศึกษาต่างชาติกว่า 3,200 คน และคณาจารย์มากกว่า 2,000 คน

หลักสูตรที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยมีทางเลือกหลักสูตรการเรียนอันหลากหลายให้เลือกเรียน มากกว่า 500 หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอนครอบคลุมหลากหลายวิชาเรียนในสาขาศิลปศาสตร์, อุตสาหกรรมสร้างสรรค์, สุขภาพ, วิทยาศาสตร์, ธุรกิจ, นิติศาสตร์, สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

หลักสูตรที่เปิดสอนใน 14 แผนกวิชาจะดำเนินการสอนใน 3 วิทยาเขตทั้งในและรอบเมือง Bristol นอกจากนี้ UWE Bristol ยังมีการเปิดสอนหลักสูตรผ่านทางสถาบันการศึกษาพันธมิตรทั้งในประเทศและทั่วโลก มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จ้างงานระดับชั้นนำอย่างเช่น GlaxoSmithKline, IBM, Sony, L’Oréal และ Airbus เพื่อช่วยพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรที่เหมาะสมและเพื่อให้นักศึกษาได้รับโอกาสทางอาชีพอันหลากหลาย

ในด้านคุณภาพของการสอนและประสบการณ์การเรียนของนักศึกษา ได้รับการโหวตเป็นอันดับหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงใต้ UK ในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาในปี 2017 (การสำรวจนักศึกษาแห่งชาติ 2017)

สิ่งอำนวยความสะดวก

ทางมหาวิทยาลัยได้มีการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดและทรัพยากรต่างๆเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียน ในการพัฒนาสถานที่เรียน, เทคโนโลยีและที่พักอันทันสมัย

บริการช่วยเหลือด้านอาชีพ

ในฐานะนักศึกษาของ UWE Bristol และหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว 3 ปี จะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือในด้านอาชีพเป็นรายภาคธุรกิจผ่านทางการนัดพบเป็นรายบุคคลกับเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปอาชีพ เช่นการโปรโมทตัวเองบนสื่อสังคมออนไลน์, การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์และทักษะการนำเสนองาน เว็บไซต์ด้านอาชีพที่ได้รับรางวัลของ UWE Bristol จะช่วยให้ค้นหาและสมัครงาน เขียนและส่งประวัติส่วนตัวและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับตลาดงานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทั่วโลก

Requirements

 • หลักสูตรปูพื้นฐาน ในกรณีที่ผ่านการเรียนระดับ A-levels หรือ International Baccalaureate  แต่ยังไม่ได้เกรดผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของหลักสูตรนั้นๆ อาจเลือกสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปูพื้นฐาน หรือหลักสูตรปริญญาตรีที่มีการเรียนปูพื้นฐานหนึ่งปี ในกรณีที่คุณสำเร็จการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Grade 12) แล้วโดยยังไม่ผ่านการเรียนหลักสูตรปูพื้น  จะได้รับการพิจารณารับเข้าเรียนในระดับนี้
 • หลักสูตรปริญญาตรี ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณารับคุณเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีในกรณีที่คุณมีสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงผ่านการเรียนหลักสูตรปูพื้นฐานแล้ว
 • ผ่านการเรียนปีแรกในหลักสูตรระดับปริญญาตรีในประเทศไทย
 • ผ่านการเรียนระดับ A-Levels หรือ International Baccalaureate
 • ในกรณีที่คุณสำเร็จหลักสูตรอนุปริญญา, อนุปริญญาขั้นสูง, อนุปริญญาสาขาวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรระดับอุดมศึกษา (ขั้นสูง) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง คุณจะมีคุณสมบัติได้รับเข้าเรียน
 • หลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรี ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณารับคุณเข้าเรียนในหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีในกรณีที่คุณมีสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
 • สำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ย 2.5 จาก 4.0 (เกรดเฉลี่ย 2.3 อาจได้รับการพิจารณาหากมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • เกรดเฉลี่ย 2.7 จาก 4 และมีประสบการณ์การทำงานหลังสำเร็จปริญญาตรีอย่างน้อย 2 ปี สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตร MBAc
 • คุณวุฒิปริญญาโทสามารถใช้เพื่อรับพิจารณาเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาเอก (PhD)

ข้อดีของการเรียนที่ University of West of England (UWE)

 • UWE Bristol มีเปอร์เซ็นต์ของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำในวิชาชีพ/ระดับบริหารภายในเวลา 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปีที่ผ่านมามีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 78.1% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 71% – ผลการสำรวจจุดหมายปลายทางของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดย HESA, 2017
 • 95% ของผู้สำเร็จการศึกษาจาก UWE Bristol ได้งานทำหรือเรียนต่อภายในเวลา 6 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา – ผลการสำรวจจุดหมายปลายทางของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดย HESA, 2017
 • มีการบรรจุเข้าทำงานมากกว่า 9,200 ตำแหน่งในปี 2016/2017
 • ในปีที่ผ่านมาองค์กรและผู้จ้างงาน 6,055 รายได้มีการประกาศรับคนจาก UWE Bristol เพื่อเข้าทำงานและฝึกงาน ในหนึ่งตำแหน่งหรือมากกว่า
 • ในปี 2016/17 ทาง UWE Bristol และพันธมิตรอย่าง Santander ได้สนับสนุนเงินทุนเพื่อการฝึกงาน 187 ตำแหน่งและเงินทุนการศึกษาทั่วโลกสำหรับนักศึกษาของเรา และในปีที่ผ่านมามีผู้สำเร็จการศึกษากว่า 131ราย ที่สามารถเริ่มต้นธุรกิจของตนเองหรือทำงานอิสระภายในเวลา 6 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา
 • UWE Bristol มีการจัดงานแฟร์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหราชอาณาจักร
 • ในปี 2016/17 มีผู้จ้างงานกว่า 636 ราย ได้มาร่วมงานกิจกรรมการคัดเลือกคนเข้าทำงานของ UWE Bristol

ราคาค่าเรียน

MSc International Management GBP 13,000

MSc Information Technology GBP 13,250

ทุนการศึกษาฟรี Scholarship

สำหรับนักเรียนที่จบจากได้ Automatic scholarship

 • สำหรับ GBP 1,000 มี ABAC, Thammasat, Stamford, Rangsit และ Prince Songkla
 • สำหรับ GBP 500 มี Bangkok University, Mahasarakham University และ Konkaen University

UWE Bristol เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการสอบภาษาอังกฤษของตัวเอง โดยจะจัดสอบที่กรุงเทพปีละ 3-4 ครั้ง โดยคะแนนสอบของ UWE test ที่เกิน 5.5 ทุกแบนด์ จะสามารถนำไปเรียน Pre-sessional ที่อังกฤษได้แล้วเช่นกัน ส่วนนักเรียนที่ได้ Overall 6.5 แต่ละแบนด์ไม่ต่ำกว่า 4.0 จะสามารถเข้าเรียนที่ UWE ได้เลย โดยไม่ต้องผ่านโปรแกรม Pre-sessional (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการสอบ)

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855

ขอรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad

@apexstudyabroad

 
TEL:
 
FAX:
 
 
Apex Education Consultant Co.,Ltd.

126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110