×
  • Course

  • Country

Vancouver School Board (School District #39)

ที่อยู่: 1580 West Broadway Vancouver, BC V6J 5K8
เว็บไซต์: https://www.sd42.ca/

ข้อมูลทั่วไป study in Canada เรียนมัธยมที่แคนาดา

เป็นเขตโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมือง Vancouver อยู่ใน British Columbia ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ Canada ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอาศัยอยู่ในลำดับต้นๆ ของโลก เหมาะสำหรับนักเรียนที่ชอบสังคมโรงเรียนขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ อยู่ใกล้ในย่านใจกลางเมืองที่มีการคมนาคมที่สะดวก ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ และสถานที่ทำกิจกรรมประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยมทั้งหมด 18 แห่ง เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ Grade 8-12 โดยเป็นนักเรียนชาวแคนาดาและนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก ถือเป็นหนึ่งในเขตโรงเรียนรัฐบาลที่ใหญ่แห่งหนึ่งในฝั่ง Vancouver ในลำดับต้นๆ โดยมีนักเรียนประมาณ 50,000 คน และจำนวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนจะรับตั้งแต่ 900 – 1,200 คน โดยนักเรียนต่างชาติเพียง 3% ของจำนวนนักเรียนท้องถิ่นทั้งหมด มีระบบการเรียนที่เน้นการการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเรียนที่เน้นการหาคำตอบ การโต้ตอบพูดคุยในวิชาที่เรียน การทำรายงานค้นคว้าข้อมูล การนำเสนอผลงสนของตนและแบบกลุ่ม อีกทั้งมีวิชาการและวิชาเลือกที่หลากหลาย

เปิดสอนหลักสูตร study in Canada เรียนมัธยมที่แคนาดา

  • Advanced Placement Exams
  • Graduation Program (Dogwood)
  • International Baccalaureate (IB)
  • Mandarin bilingual programs

 

มีโรงเรียนระดับมัธยมในเขตการศึกษาทั้งหมด (high School) 18 โรงเรียน

 

University Hill Secondary School

ที่อยู่: 3228 Ross Drive, Vancouver, BC V6S 0C6, Canada
เว็บไซต์: https://www.vsb.bc.ca/schools/university-hill/Pages/default.aspx

เป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่ในภายในบริเวณมหาวิทยาลัย UBC (British Columbia Campus) รับนักเรียน Grade 9-12 มีนักเรียนประมาณ: 900 คน เป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นทางวิชาการเป็นเยี่ยม และหลักสูตรที่หลายหลายทางวิชาการมากมายสำหรับนักเรียน

Vancouver School Board 01 Vancouver School Board 02

Kitsilano Secondary School

ที่อยู่: 2706 Trafalgar St, Vancouver, BC V6K 2J6, Canada
เว็บไซต์: https://www.vsb.bc.ca/schools/kitsilano/Pages/default.aspx

เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ อาคารสร้างใหม่ทันสมัยตั้งอยู่ใกล้หาด Kitsilano Beach ของเมือง Vancouver รับนักเรียน Grade 9-12 มีเรียนประมาณ 1,440 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 140 คน มีชื่อเสียงทางวิชาการที่แข็งและโดดเด่น มี วิชา AP เลือกเรียนมากมาย อีกทั้งยังเด่นทางด้าน Art and Design เช่น Multimedia Art, Visual Art, Photography, Film, Graphic Design และ Animation โรงเรียนมีการสอนหลักสูตรเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วย

Vancouver School Board 03 Vancouver School Board 04

Prince of Wales Secondary School

ที่อยู่: 2250 Eddington Drive, Vancouver, V6L 2E7
เว็บไซต์:  https://www.vsb.bc.ca/schools/prince-wales/pages/default.aspx

เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง ตั้งอยู่บริเวณย่าน Arbutus ของเมือง Vancouver เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าชายแห่ง Wales ที่เป็นผู้มีสิทธิในการครองราชย์ตามราชบัลลังก์ของประเทศแคนาดาในอดีต มีนักเรียนประมาณ 945 คน ใน Grade  8 – 12 นักเรียนมีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะ ความเป็นผู้นำ การบริการ และการกีฬา ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 165 คนจากทั่วทุกมุมโลก

Vancouver School Board 05 Vancouver School Board 06

Point Grey Secondary School

ที่อยู่: 5350 East Blvd, Vancouver, BC V6M 3V2, Canada
เว็บไซต์:https://www.vsb.bc.ca/schools/point-grey/pages/default.aspx

เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่มีตึกที่ออกแบบสวยงามมาก เพราะได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังคือ Fred Townley และ Matherson เป็นสไตล์ Collegiate Gothic พร้อมทั้งสร้างตึกเพิ่มในส่วนด้านข้างเป็นโรงยิม ห้อง labs และห้องสมุด บริเวณล้อมรอบตึกเรียนจะมีลู่แข่งวิ่ง Turf and Field สนามกีฬา สนาม tennis และ ลานน้ำแข็ง เน้นทั้งด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง และการกีฬา มีนักเรียนประมาณ 1,200 คน รับนักเรียนตั้งแต่ Grade 8 – 12

Vancouver School Board 07 Vancouver School Board 08

Magee Secondary School

ที่อยู่: 6360 Maple St, Vancouver, BC V6M 4M2 Canada
เว็บไซต์: https://www.vsb.bc.ca/schools/magee/Pages/default.aspx

เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ถนน West 49 th Avevue ตั้งอยู่บริเวณ Kerrisdale และยังเป็นโรงเรียนมัธยมที่เก่าแก่ที่สุดในบริเวณนี้ โดดเด่นด้านศิลปะการแสดง และการถ่ายภาพ เป็นที่รู้จักทาง SPARTS program คือเน้นสนับสนุนทั้งด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ มีนักเรียนประมาณ 1,200 คน และเป็นนักเรียนต่างชาติ 4.6% เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 8 – 12 มีหลักสูตรที่เหมาะกับนักเรียนที่ชื่นชอบการร้องเพลงดนตรี การแสดง แจ๊ส ดนตรีสากล อีกทั้งโปรแกรม AP ด้านเคมี ชีวะ แคลูลัส ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์

Vancouver School Board 09 Vancouver School Board 10

Eric Hamber Secondary School

ที่อยู่: 5025 Willow St, Vancouver, BC V5Z 3S1, Canada
เว็บไซต์: https://www.vsb.bc.ca/schools/eric-hamber/About-Us/School-History/Pages/default.aspx

เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ย่าน Oakridge ซึ่งเป็นย่านชุมชนในเมือง Vancouver มีนักเรียนประมาณ 1,599 คน เป็นนักเรียนต่างชาติ 170 คน เปิดรับนักเรียน Grade 8 – 12 โรงเรียนมีสอนหลักสูตร Mandarin Bilingual Program โรงเรียนนี้เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนัง Hollywood และซีรีส์ อยู่หลายเรื่องเช่น 21 Jump Street, Juno และ iZombie

Vancouver School Board 11 Vancouver School Board 12

Sir Winston Churchill Secondary School School

ที่อยู่: 7055 Heather Street, Vancouver, V6P 3P7
เว็บไซต์: https://www.vsb.bc.ca/schools/sir-winston-churchill/pages/default.aspx

เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเมือง Vancouver บริเวณสีแยก West 54th Avenue และ Heather Street เปิดสอนครั้งแรกในปี 1956 มีนักเรียนประมาณ 2,000 คนจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงนักเรียนต่างชาติ 160 คน เปิดรับนักเรียน Grade 8-12

Vancouver School Board 13 Vancouver School Board 14

 

King George Secondary School School

ที่อยู่: 1755 Barclay Street, Vancouver, V6G 1K6
เว็บไซต์: https://www.vsb.bc.ca/schools/king-george/Pages/default.aspx

เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในเขต West End คืออยู่ระหว่าง Stanley Park กับ Downtown Vancouver ก่อตั้งในปี 1914 มีนักเรียนประมาณ 480 คน เปิดสอนรักเรียน Grade 8-12 เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนของ VSB ที่สอน IB Program แก่นักเรียน Grade 8-10 เรียกว่า International Baccalaureate Mid Years Program (IB MYP) ยังมีชื่อเสียงกับการใช้ Technology Immersion Program เช่น การใช้ IPAD มาประกอบการเรียนของนักเรียน Grade 8 และ 9 เป็นการสอน online ผ่าน program ที่ทางโรงเรียนสร้างขึ้นชื่อ Moodle Online  หรือการเรียน Adobe ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมทักษะและผลิดงานศิลปะต่างๆ ของนักเรียน Grade 10-12

Vancouver School Board 15 Vancouver School Board 16

 

Sir Charles Tupper Secondary School

ที่อยู่   419 East 24th Avenue, Vancouver, V5V 2A2
เว็บไซต์: https://www.vsb.bc.ca/schools/sir-charles-tupper/pages/default.aspx

ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีคนที่ 6 ของ Canada  เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ King Edward Avenue อยู่ในใจกลางเมือง Vancouver มีนักเรียน 1,060 คน Grade 8-12 มีหลักสูตร Tubber Tech Program หลักสูตรเสริมสำหรับนักเรียนเกรด 12 เพื่อให้มีประสบการณ์และพร้อมกับการทำงานในสังคม

Vancouver School Board 17 Vancouver School Board 18

 

Britannia Community Secondary School

ที่อยู่: 1001 Cotton Drive, Vancouver, V5L 3T4
เว็บไซต์: https://www.vsb.bc.ca/schools/britannia-secondary/Pages/default.aspx

เป็นโรงเรียนมัธยมที่เปิดในปี 1908 และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในแวนคูเวอร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 16 hectare ในย่าน Grandview-Woodland ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเมือง Vancouver อยู่ใกล้แหล่งร้านค้าต่างๆ และอยู่ใกล้ Community Center ที่มีทั้งสระว่ายน้ำ ลานสเก็ตน้ำแข็ง สนามแร็กเก็ต ศูนย์ออกกำลังกาย และโรงยิม 4 แห่ง มีนักเรียนประมาณ 800 คน เปิดสอนตั้งแต่ Grade 8-12 โรงเรียนมีวิชาให้เลือกเรียนรวมแล้วประมาณ 200 วิชา และเป็น 1 ใน 3โรงเรียนรัฐบาลในเขต Vancouver ที่สอน International Baccalaureate (IB) program ที่ให้เลือกเรียนถึง 19 วิชา

Vancouver School Board 19 Vancouver School Board 20

Templeton Secondary School

ที่อยู่:  727 Templeton Drive, Vancouver, V5L 4N8
เว็บไซต์: https://www.vsb.bc.ca/schools/templeton/Pages/default.aspx

เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ Hastings ‐ Sunrise ของแวนคูเวอร์ ในย่าน Grandview-Woodland ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของตัวเมือง Vancouver มีนักเรียนประมาณ 870 คนโดยมีนักเรียน 2 ใน 3 ของโรงเรียนสามารถพูดได้มากกว่า 1 ภาษา และมีจำนวนนักเรียนที่เกิดใน Canada มากกว่าในโรงเรียนรัฐอื่นๆในเขต Vancouver  มีเจ้าหน้าที่ 90 คน เปิดสอนตั้งแต่ Grade 8-12 โรงเรียนมีความโดดเด่นทางวิชาการ และมีวิชาเลือกหลากหลายสาย ไม่ว่าจะเป็นด้าน STEM, Film Production, music, Culinary Arts หรือการเรียนนอกห้องเรียน

Vancouver School Board 21 Vancouver School Board 22

 

Vancouver Technical Secondary School

ที่อยู่: 2600 East Broadway, Vancouver, V5M 1Y5
เว็บไซด์: https://www.vsb.bc.ca/schools/vancouver-technical/Pages/default.aspx

ก่อตั้งขึ้นในปี 1928 ในช่วงปีแรก ๆ โรงเรียนคือ โรงเรียนเทคนิค รับเพียงนักเรียนชายเท่านั้น ในปี 1940 ตึงรับนักเรียนหญิงมาเข้าเรียนเป็นครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน เป็นโรงเรียน 1 ใน 21 “โรงเรียนมัธยมตัวอย่าง” ของประเทศ Canada  รับนักเรียน Grade 8-12 มีหลักสูตรที่หลายหลายทางวิชาการ และมีสอนวิชาโปรแกรมล่วงหน้าคือ AP Subjects สำหรับนักเรียนที่เรียนดีมากๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส Calculus, Chemistry, Physics และอื่นๆ  มีวิชาเลือกได้แก่ ธุรกิจเพื่อการศึกษา ศิลปะ ศิลปะการแสดง กีฬา Home Economics, Graphic Design, Technology Education งานไม้ งานเหล็ก การทำเครื่องประดับ พลศึกษา ภาษาที่สามได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส จีน สเปน

Vancouver School Board 23 Vancouver School Board 24

 

Gladstone Secondary School

ที่อยู่: 4105 Gladstone Street, Vancouver, V5N 4Z2
เว็บไซด์: https://www.vsb.bc.ca/schools/gladstone/Pages/Default.aspx

เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในชุมชน Kensington ‐ Cedar Cottage ของ East Vancouver มีนักเรียน 1,300 คน การเรียนการสอนเยี่ยม และ AP Subjects หลากหลายวิชาเช่น English, Calculus, Chemistry โรงเรียนยังเน้นด้าน STEM อีกทั้งยังเด่นด้าน Robotics  นักเรียนของโรงเรียนที่เรียนด้าน STEM เข้าแข่งขันระดับโลกและได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง

Vancouver School Board 25 Vancouver School Board 26

 

Windermere Community Secondary School

ที่อยู่: 3155 East 27th Avenue, Vancouver, V5R 1P3
เว็บไซด์:   https://www.vsb.bc.ca/schools/windermere/pages/default.aspx

เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแวนคูเวอร์ บริเวณใกล้เคียงจะเป็นบ้านเรือนแบบบ้านเดี่ยวเป็นส่วนมาก มีนักเรียนประมาณ 1,330 คน เป็นนักเรียนต่างชาติ 23 คน มาจากประเทศต่างๆ 40 ประเทศทั้วโลก มีหลักสูตรทางวิชาการที่แข็งและมีวิชาที่เรียนระดับสูงหรือที่เรียกกันว่า AP Subjects หลายหลายวิชาสำหรับนักเรียนที่เด่นทางการเรียนวิชาการ มีแผนกแนะนำการศึกษาต่อให้กับนักเรียน รวมทั้งแนะแนวด้านอาชีพที่นักเรียนสนใจ กิจกรรมเน้นพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการใช้ชีวิต ด้านความเป็นผู้นำ ทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนมีการทำกิจกรรมด้านงานอาสา และช่วยเหลือสังคม

Vancouver School Board 27 Vancouver School Board 28

 

Killarney Secondary School

ที่อยู่: 6454 Killarney Street, Vancouver, V5S 2X7
เว็บไซด์: https://www.vsb.bc.ca/schools/killarney/Pages/default.aspx

เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ตั้งขึ้นในปี 1957 เนื้อที่ของโรงเรียนใหญ่ที่สุดในเขตการศึกษา Vancouver ทั้งหมด มีนักเรียนประมาณ 2000 รับนักเรียน Grade 8-12  มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 167 คน โรงเรียนนี้โดดเด่นทั้งในด้านวิชาการ มีวิชาเลือกลากหลาย เช่น สอนเปียโนไฟฟ้า วิชาคณิตศาสตร์ระดับสูง และวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจาก University of British Columbia กิจกรรมนอกหลักสูตรให้นักเรียนได้เลือกเรียนหลากหลาย โดดเด่นทาง Fine Arts, music, arts, graphics, drama มีคลับมากกว่า 35 คลับให้นักเรียนได้เข้าร่วม มีหลักสูตร Business และ Computer

Vancouver School Board 29 Vancouver School Board 30

 

Accommodation (ที่พัก)

นักเรียนต่างชาติสามารถเลือกที่จะพักใน homestay ที่โรงเรียนจัดหาให้ กับครอบครัวชาวแคนาดาในพื้นที่ระหว่างที่เรียนในแคนาดา นักเรียนจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวแคนาดา โดยครอบครัวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

Vancouver School Board 31 Vancouver School Board 32

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855