VCOD - Victory Institute

VCOD – Victory Institute

ตั้งอยู่ที่เมือง Sydney, Australia บน Market Street ไม่ไกลจาก Town Hall Station, QVB, Darling Harbour ซึ่งอาคารเรียนมีความสวยงาม ทันสมัยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมายของสถาบัน Victory Institute คือ เป็นผู้ให้บริการการศึกษาที่ดีที่สุดของการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ให้นักเรียนได้ได้รับการพัฒนาศักยภาพทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยจะเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ส่งเสริมให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรที่เปิดสอนคือ

  • General English
  • IELTS Preparation
  • English for Academic Purposes
  • Certificate IV in Business
  • Diploma of Business
  • Advanced Diploma of Business
  • Certificate IV in Accounting
  • Diploma of Accounting
  • Advanced Diploma of Accounting
  • Diploma of Screen and Media

เรียนต่อ ประเทศออสเตรเลีย:

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

11 + 12 =

You have Successfully Subscribed!