×
  • Course

  • Country

Vernon International Student Program

ที่อยู่:
1401-15th Street, Vernon, BC, V1T 8S8

เว็บไซต์:
https://www.vernoninternational.ca/

ข้อมูลทั่วไป Study in CANADA เรียนต่อมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Vernon School District #22 หรือ โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน ตั้งอยู่ที่เมืองเวอร์นอน ในหุบเขา Okanagan รัฐบริติชโคลัมเบีย อยู่ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์ประมาณ 4.5 ชั่วโมงโดยรถยนต์ หรือใช้เวลาเพียง 45 นาทีโดยเครื่องบิน ไปลงที่สนามบินนานาชาติเคลโลนา แล้วเดินทางจากสนามบินนานาชาติเคลโลนา ไปยังเมืองเวอร์นอนใช้เวลาประมาณ 30 นาทีโดยรถยนต์ เป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดเส้นหนึ่งในประเทศ

เมืองเวอร์นอนเป็นเมืองขนาดกลาง มีประชากรประมาณ 57,000 คน  ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา แม่น้ำ ภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม คือ Kalamalka Lake, Okanagan Lake และ Swan Lake เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวและน่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา มีฤดูหนาวที่ไม่หนาวจนเกินไป ไม่ร้อนและไม่แห้งเกินไป นักเรียนสามารถมาสัมผัสกับหิมะในฤดูหนาวในช่วงสั้นๆ ที่มีอากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป

หลักสูตที่เปิดสอน Study in CANADA เรียนต่อมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Vernon School District 22 2

Vernon School District มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 5 แห่งเปิดสอนตั้งแต่ Grade 8 ถึง 12 โรงเรียนทุกแห่งเปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบริติชโคลัมเบียแบบวิชาการและวิชาเลือกที่คล้ายคลึงกันซึ่งนำไปสู่โอกาสในการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนทุกแห่ง จะมีกีฬาและศิลปกรรมที่สมบูรณ์รวมถึงวอลเลย์บอลฟุตบอลบาสเกตบอลว่ายน้ำฟุตบอลรักบี้วงดนตรีและละคร โรงเรียนประกอบด้วย

 

หลักสูตรภาคฤดูร้อน (Summer Program) – เรามีหลักสูตรให้คุณเลือกมากมายคุณชอบสายลม แสงแดด อากาศอบอุ่น และชายหาดมั้ยล่ะ มาเรียนหลักสูตรภาคฤดูร้อนที่สอนโดยครูชาวบริติชโคลัมเบียระดับคุณภาพดีเยี่ยมกับเราที่เวอร์นอนสิหลักสูตรของเราเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ พร้อมด้วย อาหาร ขนม กิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมไปถึงการอยู่อาศัยร่วมกับครอบครัวชาแคนาดา

ค่ายฤดูร้อน ของเราเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยที่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะเน้นไปที่การทำาความเข้าใจในการอ่าน การเขียนเชิงวิชาการ และการสนทนา เราจะมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช่วงเช้าและไปสนุกกับกิจกรรมกันในตอนบ่ายหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น 1 สัปดาห์ในปลายเดือนสิงหาคม, หนึ่งสัปดาห์ก่อนโรงเรียนเปิด เพื่อ

เตรียมความพร้อมสำาหรับการเรียนในเดือนกันยายน

นักเรียนระดับประถมศึกษา – สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 12 ขวบปีไป หากมีนักเรียนที่อายุน้อยกว่านั้น จะต้องอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาด้วยเท่านั้น

ระดับมัธยมศึกษา – เรามีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่ 5 โรงเรียนไว้ต้อนรับนักเรียนในระดับนี้ นักเรียนสามารถมาเรียนเพื่อหาประสบการณ์ใระยะสั้นหรือมาเรียนเพื่อเอาใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายก็ได้ นักเรียนสามารถเลือกจะได้ว่าจะเรียน 1, 2, 3 หรือ 4 เดือน 1 เทอม 1 ปีหรือจนจบหลักสูตร

โรงเรียน ดับเบิลยู แอล ซีตัน (W.L. Seaton Secondary School)

Vernon School District 22 3

เป็นโรงเรียนที่มีทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส และเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในเมืองที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนซีตัน มีความโดดเด่นในหลักสูตรด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับรางวัลในการแสดงคอนเสิร์ต และการบรรเลงของวงแจ๊ส ไปจนถึงหลักสูตร การร้องประสานเสียง บทละคร ละครเพลง และทัศนศิลป์ โรงเรียน Seaton เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีความหลากหลายมากที่สุดในเขตการศึกษา ทำให้โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสำาหรับนักเรียนต่างชาติมากจำานวนนักเรียน: 800 คน รับนักเรียนในระดับ (เกรด 8-12)

 

โรงเรียนชาร์ลส์ บลูม (Charles Bloom Secondary School)

Vernon School District 22 4

เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีหลักสูตรหลากหลายที่สุดในทุกๆ ด้าน เราภาคภูมิใจในความสำาเร็จทั้งในด้านกีฬา วิจิตรศิลป์ และวิชาการ โรงเรียนมีความภูมิใจที่ได้มีอาคารใหม่ที่สวยงามพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัยในทุกๆ ห้องเรียน

จำานวนนักเรียน: 900 คน รับนักเรียนในเกรด 8-12

 

โรงเรียนคลาเรนซ์ ฟุลตัน (Clarence Fulton Secondary)

Vernon School District 22 6

เป็นโรงเรียนที่มีวิชาให้เลือกหลากหลยา ทั้งวิชาการและวิชาเลือกที่น่าสนใจ โรงเรียนนี้มีความโดดเด่นในหลักสูตรด้านการกีฬา และเป็นโรงเรียนชุมชนที่มีความอบอุ่นมากจำานวนนักเรียน: 750 คน รับนักเรียนในระดับเกรด 8-12

 

โรงเรียนคัลลามัลกา (Kalamalka Secondary School)

Vernon School District 22 7

มีความโดดเด่นทั้งในด้านวิชาการ กีฬา และโปรแกรมนอกหลักสูตรที่ให้นักเรียนในทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมด้วยกัน โรงเรียนเรามีความภาคภูมิใจที่นักเรียนของเรารักในการแสวงหาความรู้ในเชิงวิชาการด้วยตัวเองตามที่เราคาดหวังไว้ในระดับสูงตลอดมานักเรียนสามารถหาความสนุกได้หลากหลาย ทั้งจากด้านการกีฬา ชมรม ศิลปะและวิชาเลือกที่น่าสนใจ เช่น ละครเพลง ช่างไม้ และวงดนตรีจำานวนนักเรียน: 575 คน รับนักเรียนในเกรด 8-12

Accommodation (ที่พัก)

Homestay

โปรแกรมโฮมสเตย์ออกแบบมาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 18 ปีที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในแคนาดา เขตการศึกษาเวอร์นอนยินดีต้อนรับนักเรียนจากประเทศต่างๆเข้ามาศึกษาในโรงเรียน นักเรียนจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมแคนาดาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การมีนักเรียนต่างชาติอยู่ในบ้านจะเป็นเรื่องสนุกและคุ้มค่า ต้องใช้เวลาความอดทนและความเต็มใจที่จะแบ่งปันชีวิต มีความแตกต่างมากมายทั้งในด้านวัฒนธรรมและส่วนบุคคลในหมู่นักเรียนและครอบครัวโฮมสเตย์ของเรา ความสุขที่แท้จริงมาจากการได้พบและเรียนรู้จากการใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนต่างชาติ

Vernon School District 22 8

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855