×
 • Course

 • Country

Victory Institute

ที่อยู่

Market Street Campus:
Level 8, 22 Market Street Sydney NSW 2000 AUSTRALIA

Liverpool Street Campus:
Level 6, 127 Liverpool Street Sydney NSW 2000 AUSTRALIA

เว็บไซต์: https://www.victory.nsw.edu.au/

ข้อมูลทั่วไป

Study in Australia เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

เป้าหมายของ Victory Institute คือการเป็นผู้ให้บริการการศึกษาที่ดีที่สุดในหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษสำหรับ VET (Vocational Education and Training) และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ธุรกิจ ศิลปะภาพพิมพ์ และมัลติมีเดียโดยการให้การสอนที่มีคุณภาพเพื่อให้นักเรียนเติบโตและพัฒนาศักยภาพของตนเอง บรรลุความสำเร็จในสาขาที่เลือกไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

รัฐบาลออสเตรเลียต้องการให้นักเรียนต่างชาติในออสเตรเลียมีสถานที่ที่ปลอดภัยสนุกสนาน และคุ้มค่าสำหรับการศึกษา ดังนั้นกฎหมายของออสเตรเลียจึงมีไว้เพื่อส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สถาบัน Victory มุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานสูงสุดในการจัดการศึกษา และฝึกอบรม
สายอาชีพ (VET) และการบริการลูกค้า จรรยาบรรณของเราขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติการบริการการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESOS) ปี 2000 ประมวลกฎหมายแห่งชาติ 2007 และกรอบมาตรฐานคุณภาพ RTO (Registered Training Organisation) ของ VET ปี 2558

การเข้าศึกษาในวิทยาลัยเพื่อการศึกษาระดับสูง และเพื่อเติมเต็มความทะเยอทะยานเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของนักเรียน ที่ Victory Institute นักเรียนจะได้รับมากกว่าแค่ข้อมูล และวุฒิการศึกษา คุณจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่กว้างไกลกว่านั้น จะเป็นประโยชน์ต่อคุณเกินความคาดหมายของคุณ

Victory Institute ให้บริการการศึกษาที่หลากหลายผ่านโปรแกรมแบบบูรณาการที่สามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่นตั้งแต่หลักสูตรภาษาอังกฤษ ไปจนถึงหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญา นอกจากนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษของเรายังช่วยให้คุณสามารถดำเนินการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของเรา

โปรแกรมกราฟฟิกอาร์ตและมัลติมีเดียของเรามอบโอกาสที่ไม่เหมือนใคร ให้กับผู้มีพรสวรรค์ทางศิลปะในการผสมผสานพรสวรรค์เชิงสร้างสรรค์เข้ากับความต้องการของยุคดิจิทัล สำหรับอาชีพที่พึงประสงค์ในอุตสาหกรรมหลากหลายที่สอดคล้องกับความบันเทิง และการสื่อสารอย่างใกล้ชิด

หลักสูตรธุรกิจจะทำให้นักเรียนได้ดูดซับพื้นฐานและแบบแผนของการดำเนินการธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถวางรากฐานสำหรับการเริ่มต้นกิจการของตัวเอง

Victory Institute ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ และอยู่ใกล้กับสถานีศาลากลางซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของเมือง Victory Institute ตั้งอยู่ในทำเลที่สมบูรณ์แบบและสามารถเข้าถึงได้สำหรับนักศึกษา ในฐานะนักเรียนของ Victory Institute คุณจะสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่ซิดนีย์สามารถนำเสนอในฐานะเมืองระดับโลกอย่างแท้จริง

Victory Institute 01Victory Institute 02Victory Institute 03

หลักสูตรแนะนำ

Study in Australia เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย

หลักสูตรแนะนำแบ่งออกเป็น 4 หมวดดังนี้

 • English Courses
 • Business Courses
 • Marketing and Communication Courses
 • Screen and Media Courses
  • English Courses
   • General English
    หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปมีไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างหลากหลาย ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหลักทั้งสี่อย่างจะรวมถึงการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง มุ่งเน้นไปที่โปรแกรมที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้สิ่งที่สนใจในด้านการทำงาน การศึกษา และการพักผ่อน หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปของเรามุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การช็อปปิ้ง การเดินทาง และการทำงานไปจนถึงสถานการณ์ทางสังคม นอกจากนี้หลักสูตรของเรายังถูกมองว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเส้นทางสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา หรือหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS
    ระยะเวลาหลักสูตร: 12 สัปดาห์ / ระดับชั้น
    โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรนี้มี 4 ระดับ ได้แก่ :

    • Elementary
    • Pre-Intermediate
    • Intermediate
    • Upper Intermediate

    เงื่อนไขการรับสมัคร

    • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
    • หลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษล่าสุด (ถ้ามี)
    • นักเรียนจะต้องทำการทดสอบวัดระดับเมื่อมาถึงวันแรก เพื่อการจัดระดับชั้นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความสามารถทางภาษาปัจจุบันของตนเอง
    • ความก้าวหน้าของนักเรียนในระดับต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของนักเรียนแต่ละคน

    หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปจะมีรูปแบบทั้งการสอนในชั้นเรียนแบบสอนสด ส่วนตัวและแบบกลุ่ม การนำเสนอ และการอภิปรายในชั้นเรียน และทัศนศึกษาวัฒนธรรม / การศึกษา แต่ละระดับจะมีหนังสือแบบเรียนหลักซึ่งมีหัวข้อและคุณสมบัติด้านภาษาที่แตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์ บทเรียนมีการสื่อสาร และเป็นศูนย์กลางของผู้เรียน ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุด

    Victory Institute 04

  • IELTS Preparation
   การสอบ IELTS เป็นคุณวุฒิภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล คะแนน 5 ในการสอบ IELTS (ควบคู่กับการทดสอบทางเลือกอื่น ๆ ) เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาหลายแห่ง หลักสูตรเหล่านี้เปิดสำหรับนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรสายอาชีพ แต่ยังไม่ได้รับคะแนน
   ความรู้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นมาก่อน อย่างไรก็ตามนักเรียนเหล่านี้จะต้องผ่านการทดสอบ IELTS ในระดับที่กำหนดเพื่อที่จะนำไปใช้ในการเรียนหลักสูตรที่เลือก ไม่ว่าสถานการณ์หรือจุดประสงค์ของนักเรียนจะเป็นอย่างไร หลักสูตรเหล่านี้จะเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS ด้วยความมั่นใจ ครูจะช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ที่นักเรียนจำเป็นต้องปรับปรุงคะแนน IELTS ของนักเรียน และนักเรียนจะได้ฝึกฝนกลยุทธ์วิธีเหล่านั้น เช่นการค้นหาประเด็นและใจความสำคัญของบทความนั้นๆ หรือการค้นหาข้อมูลเฉพาะ จากการอ่าน หรือการฟังจากเนื้อหาทั้งหมดแบบคร่าวๆ ผ่านๆ การจัดรูปแบบเรียงความ และฝึกหัดเพื่อสร้างความมั่นใจในการพูด
   ระยะเวลาหลักสูตร:
   แต่ละระดับจะดำเนินการเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ที่ 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ นักเรียนจะได้รับ
   การทดสอบวัดระดับอย่างครอบคลุมเมื่อมาถึงวันแรก และจะถูกจัดให้อยู่ในระดับชั้น
   ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความสามารถในปัจจุบันของตนเอง อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะทำเพียงหนึ่งหรือทั้งสองระดับขึ้นอยู่กับระดับความสามารถทางภาษา
   โครงสร้างหลักสูตร: มี 2 หลักสูตรคือ

   • IELTS Prep 1 (Intermediate)
   • IELTS Prep 2 (Upper Intermediate ถึง Advanced)

   เงื่อนไขการรับสมัคร

   • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
   • หลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษล่าสุด (ถ้ามี)
   • หากเป้าหมายสำคัญของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษคือการได้รับผลการทดสอบ IELTS ที่ได้รับการยอมรับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา หรือเพื่อการขอย้ายถิ่นฐาน จะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยในการเรียนรู้ประเภทของภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้นักเรียนบรรลุผลตามที่ต้องการ
   • หลักสูตร IELTS 1 นักเรียนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ระดับ Intermediate หรือเทียบเท่า และ หลักสูตร IELTS 2 นักเรียนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ระดับ Upper Intermediate

   หลักสูตรจะมีรูปแบบทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบสอนสด ส่วนตัวและแบบกลุ่ม การนำเสนอ และการอภิปรายในชั้นเรียน และทัศนศึกษาวัฒนธรรม / การศึกษา เพื่อที่จะเปลี่ยนไปสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นเรียนจะดำเนินการในรูปแบบการสัมมนาซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเอาชนะปัญหาทั่วไปที่นักเรียนต่างชาติมักประสบในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษาในออสเตรเลีย

   Victory Institute 05

  • English for Academic Purposes (EAP)
   หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา – หลักสูตร EAP เตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับความท้าทายทางภาษาที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่นักเรียนจะได้สัมผัสในบริบทการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลีย สถาบันจะฝึกฝนนักเรียนอย่างถ่องแท้ในทักษะที่ท้าทาย ในการเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ และเข้าใจความคาดหวังของวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียโดยทั่วไปแล้วนักศึกษา EAP ควรเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยในประเทศบ้านเกิดของตน และต้องมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างน้อย ก่อนที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนที่เข้าสู่หลักสูตร EAP จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับ Intermediate หรือผลการทดสอบ IELTS อย่างน้อยคะแนน 4.5 ในแต่ละทักษะ และมีผลคะแนนโดยรวม 5 หรือเทียบเท่า นักเรียนที่มีศักยภาพยังสามารถเข้าทำการทดสอบการเข้าศึกษาใน Victory Institute เพื่อกำหนดระดับ EAP ที่ควรเริ่มต้น การสอบวัดระดับที่ครอบคลุมของเราทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร EAP เป็นระยะเวลานานพอที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนเอง ให้มีมาตรฐานความเป็นเลิศที่เพียงพอเพื่อรับประกันการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การสำเร็จหลักสูตร EAP เป็นหลักฐานว่านักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาโดยไม่ต้องเรียนภาษาเพิ่มเติม
   ระยะเวลาหลักสูตร:
   แต่ละระดับจะดำเนินการเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ที่ 20 ชั่วโมง / สัปดาห์ นักเรียนจะได้รับ
   การทดสอบแบบครอบคลุมเมื่อเดินทางมาถึง และจะถูกจัดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความสามารถในปัจจุบันของตนเอง
   โครงสร้างหลักสูตร:

   • นักเรียนจะเรียนเนื้อหา Core Text จากหนังสือที่นักเรียนซื้อ
   • การพัฒนาทักษะหลักทุกด้านสำหรับรูปแบบการทดสอบ
   • การวิเคราะห์ผลทดสอบ
   • รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
   • กรณีศึกษา

   เงื่อนไขการรับสมัคร

  • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • หลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษล่าสุด (ถ้ามี)
  • EAP 1 (Intermediate) มุ่งเน้นที่ความเข้าใจในการฟัง และทักษะการพูด การอ่าน และการเขียน และทักษะการคิดเชิงตัวเลขที่เตรียมนักเรียนสำหรับการศึกษาต่อในหลักสูตร EAP 2 และอาจช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการเข้าสู่หลักสูตรวิทยาลัยอาชีวศึกษาซึ่งต้องการ IELTS 5.5 ในการเข้าศึกษาต่อ
  • EAP 2 (Upper Intermediate) มุ่งเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษและการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น การเรียนรู้ดิจิทัลและทักษะการวิจัย ซึ่งเป็นเส้นทางสู่ EAP 3 โดยตรง และอาจช่วยเพิ่มคุณสมบัติสำหรับหลักสูตรวิทยาลัยอาชีวศึกษาในระดับสูงขึ้นซึ่งต้องใช้ IELTS 6 เทียบเท่าสำหรับการเข้าเรียน
  • EAP 3 (Advanced) มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ และความรู้ทางวิชาการซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้กับบริบททางวิชาการที่หลากหลาย และรับผิดชอบต่อความก้าวหน้าของตัวนักเรียน นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรนี้อาจมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการผลคะแนน IELTS 6.5 สำหรับการสมัครเข้าเรียน

Victory Institute 06

 1. Business Courses
 1. Certificate III in Business
  คุณสมบัติของหลักสูตรนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้ความสามารถหลากหลายโดยใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ และความรู้เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมนี้ จะมีการเรียนการสอนแบบสอนสดในสภาพแวดล้อมของห้องเรียน รูปแบบของการฝึกอบรมนั้นมีประโยชน์อย่างมาก โดยการผสมผสานระหว่างการทำโครงงาน พร้อมงานภาคปฏิบัติกับการฝึกหัดแบบจำลองสถานที่ทำงาน และกิจกรรมกลุ่มเงื่อนไขการรับสมัคร:

  • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • นักเรียนที่ตั้งใจจะลงทะเบียนในหลักสูตรนี้จะต้องพิสูจน์ว่า สำเร็จการศึกษาระดับปีที่ 11 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่าในระดับนานาชาติ หรือมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • นักเรียนจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี ผู้สมัครที่มีภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของตนเอง อาจจะต้องพิสูจน์ทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเทียบเท่ากับระดับ Intermediate (IELTS 0)

  ระยะเวลาหลักสูตร:        รวม 52 สัปดาห์ โดยมีการเรียนการสอน 40 สัปดาห์ และรวมช่วงปิดเทอมอีก 12 สัปดาห์
  หลังจากสำเร็จหลักสูตร Certificate III in Business นักเรียนสามารถเรียนต่อหลักสูตร Certificate IV in Businessได้เลย

Victory Institute 07

 1. Certificate IV in Businessคุณสมบัติของหลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่ใช้ทักษะการพัฒนาที่ดี และฐานความรู้ที่กว้างขวางในบริบทที่หลากหลาย พวกเขาใช้วิธีแก้ปัญหาที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในช่วงเวลาที่กำหนด วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ พวกเขาอาจให้ความเป็นผู้นำและแนวทางแก่ผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบที่จำกัด สำหรับผลงานของผู้อื่นเงื่อนไขการรับสมัคร:
  • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • นักเรียนที่ตั้งใจจะลงทะเบียนในหลักสูตรนี้จะต้องพิสูจน์ว่าสำเร็จการศึกษาระดับปีที่ 12 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่าในระดับนานาชาติ หรือมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
  • นักเรียนจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี ผู้สมัครที่มีภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของตนเอง อาจจะต้องพิสูจน์ทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเทียบเท่ากับระดับ Upper Intermediate (IELTS 5)

  ระยะเวลาหลักสูตร:        รวม 52 สัปดาห์ โดยมีการเรียนการสอน 40 สัปดาห์ และรวมช่วงปิดเทอมอีก 12 สัปดาห์

  หลังจากจบหลักสูตร Certificate IV in Business นักเรียนสามารถศึกษาต่ออนุปริญญาด้านธุรกิจโดย RTO (Registered Training Organisation) ใดก็ได้หรืออาจมีโอกาสได้ศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนโดยผู้ให้บริการการศึกษาระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลีย

Victory Institute 08

 1. Diploma of Business
  คุณสมบัติของหลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่มีประสบการณ์มากมายในการตั้งเป้าหมาย
  ที่ต้องการพัฒนาทักษะของพวกเขาในการทำงานทางธุรกิจที่หลากหลาย หลักสูตรนี้เหมาะสมกับความต้องการของบุคคลที่มีประสบการณ์ทางอาชีพน้อยหรือไม่มีเลย หรือผู้ที่มีทักษะทางธุรกิจและความรู้ทางทฤษฎีที่ดีที่พวกเขาต้องการแล้ว แต่ยังต้องการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และการจ้างงานเพิ่มเติมเงื่อนไขการรับสมัคร:

  • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • นักเรียนที่ตั้งใจจะลงทะเบียนในหลักสูตรนี้จะต้องพิสูจน์ว่าสำเร็จการศึกษาระดับปีที่ 12 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่าในระดับนานาชาติ หรือมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
  • นักเรียนจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี ผู้สมัครที่มีภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของตนเอง อาจจะต้องพิสูจน์ทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเทียบเท่ากับระดับ Upper Intermediate (IELTS 5)

  ระยะเวลาหลักสูตร:        รวม 52 สัปดาห์ โดยมีการเรียนการสอน 40 สัปดาห์ และรวมช่วงปิดเทอมอีก 12 สัปดาห์

  หลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Diploma of Business นักเรียนอาจจะศึกษาต่อทางธุรกิจในระดับขั้นสูงขึ้นโดย RTO (Registered Training Organisation) ใดก็ได้ หรืออาจมีโอกาสได้ศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนโดยผู้ให้บริการการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Victory Institute 09

 1. Advanced Diploma of Business
  คุณสมบัติของหลักสูตรนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของบุคคลที่มีประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญในบทบาทผู้บริหารระดับสูงที่กำลังต้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญในหน้าที่ทางธุรกิจที่หลากหลาย คุณสมบัติดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะและความรู้ทางธุรกิจที่สำคัญในเชิงทฤษฎีและต้องการรวมและสร้างเส้นทางสู่โอกาสทางการศึกษาหรือการจ้างงานเพิ่มเติมเงื่อนไขการรับสมัคร:

  • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • นักเรียนที่ตั้งใจจะลงทะเบียนในหลักสูตรนี้จะต้องพิสูจน์ว่าสำเร็จการศึกษาระดับปีที่ 12 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่าในระดับนานาชาติ หรือมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
  • นักเรียนจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี ผู้สมัครที่มีภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของตนเอง อาจจะต้องพิสูจน์ทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเทียบเท่ากับระดับ Upper Intermediate (IELTS 5)

  ระยะเวลาหลักสูตร:        รวม 104 สัปดาห์ โดยมีการเรียนการสอน 80 สัปดาห์ และรวมช่วงปิดเทอมอีก 24 สัปดาห์

  หลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Advanced Diploma of Business นักเรียนอาจจะศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนโดยผู้ให้บริการการศึกษาระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลีย

Victory Institute 10

 1. Marketing and Communication Courses
  1. Certificate IV in Marketing and Communication

  คุณสมบัติของหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ทักษะการตลาดและการสื่อสารที่พัฒนาแล้ว และฐานความรู้ที่หลากหลายในบริบทที่หลากหลาย บุคคลในบทบาทเหล่านี้ใช้วิธีแก้ไขปัญหาที่คาดเดาไม่ได้ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ พวกเขาอาจให้ความเป็นผู้นำและแนวทางแก่ผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบที่จำกัดสำหรับผลงานของผู้อื่น อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วพวกเขามีหน้าที่ที่จะต้องรายงานต่อผู้ปฏิบัติงานอาวุโส

  เงื่อนไขการรับสมัคร:

  • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • นักเรียนที่ตั้งใจจะลงทะเบียนในหลักสูตรนี้จะต้องพิสูจน์ว่าสำเร็จการศึกษาระดับปีที่ 12 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่าในระดับนานาชาติ หรือมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
  • นักเรียนจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี ผู้สมัครที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของตนเอง อาจจะต้องพิสูจน์ทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเทียบเท่ากับระดับ Upper Intermediate (IELTS 5)

  ระยะเวลาหลักสูตร:        รวม 52 สัปดาห์ โดยมีการเรียนการสอน 40 สัปดาห์ และรวมช่วงปิดเทอมอีก 12 สัปดาห์

  หลังจากจบหลักสูตร Certificate IV in Marketing and Communication นักเรียนสามารถศึกษาต่อในหลักสูตร Diploma of Marketing and Communication

Victory Institute 11

 1. Diploma of Marketing and Communication
  คุณสมบัติของหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ทักษะการตลาดและการสื่อสารที่พัฒนาแล้วและฐานความรู้ที่หลากหลายในบริบทที่หลากหลาย บุคคลในบทบาทเหล่านี้ใช้วิธีแก้ไขปัญหาที่คาดเดาสถานการณ์ไม่ได้ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ พวกเขาอาจให้ความเป็นผู้นำและแนวทางแก่ผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบที่จำกัด สำหรับผลงานของผู้อื่น อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะรายงานต่อผู้ปฏิบัติงานอาวุโสเงื่อนไขการรับสมัคร:

  • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • นักเรียนที่ตั้งใจจะลงทะเบียนในหลักสูตรนี้จะต้องพิสูจน์ว่าสำเร็จการศึกษาระดับปีที่ 12 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่าในระดับนานาชาติ หรือมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมหรือสาขา
   ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี และพิสูจน์ว่านักเรียนได้สำเร็จในทุกหน่วยหลักของหลักสูตร Certificate IV in Marketing and Communication
  • นักเรียนจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี ผู้สมัครที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของตนเอง อาจจะต้องพิสูจน์ทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเทียบเท่ากับระดับ Upper Intermediate (IELTS 5)

  ระยะเวลาหลักสูตร:        รวม 78 สัปดาห์ โดยมีการเรียนการสอน 60 สัปดาห์ และรวมช่วงปิดเทอมอีก 18 สัปดาห์

  หลังจากจบหลักสูตร Diploma of Marketing and Communication นักเรียนสามารถศึกษาต่อในหลักสูตร Advanced Diploma of Marketing and Communication.

Victory Institute 12

 1. Advanced Diploma of Marketing and Communication
  คุณสมบัติของหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ทักษะการตลาดและการสื่อสารที่พัฒนาแล้ว และฐานความรู้ที่หลากหลายในบริบทที่หลากหลาย บุคคลในบทบาทเหล่านี้ใช้วิธีแก้ไขปัญหาที่คาดเดาสถานการณ์ไม่ได้ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ พวกเขาอาจให้ความเป็นผู้นำและแนวทางแก่ผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบที่จำกัด สำหรับผลงานของผู้อื่น อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะรายงานต่อผู้ปฏิบัติงานอาวุโสเงื่อนไขการรับสมัคร:

  • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • นักเรียนที่ตั้งใจจะลงทะเบียนในหลักสูตรนี้จะต้องพิสูจน์ว่าสำเร็จการศึกษาระดับปีที่ 12 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่าในระดับนานาชาติ หรือมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี และพิสูจน์ว่านักเรียนได้สำเร็จในทุกหน่วยหลักของหลักสูตร Diploma of Marketing and Communication
  • นักเรียนจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี ผู้สมัครที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของตนเอง อาจจะต้องพิสูจน์ทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเทียบเท่ากับระดับ Upper Intermediate (IELTS 5)

  ระยะเวลาหลักสูตร:        รวม 78 สัปดาห์ โดยมีการเรียนการสอน 60 สัปดาห์ และรวมช่วงปิดเทอมอีก 18 สัปดาห์

Victory Institute 13

 1. Screen and Media Courses
  1. Certificate IV in Screen and Media
   หลักสูตร Certificate IV in Screen & Media จะฝึกอบรมนักเรียนในด้านการออกแบบ ดิจิทัล 2D สื่อเชิงโต้ตอบ และแอนิเมชั่น นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนให้ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานผลิต ในบทบาทของศิลปินดิจิทัล 2D นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว และภาพเอฟเฟ็กต์ ในบทบาทที่ยืดหยุ่นนี้นักเรียนจะสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมต่างๆ เช่นการโฆษณา การออกแบบกราฟิกภาพยนตร์ และโทรทัศน์เงื่อนไขการรับสมัคร:

   • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
   • นักเรียนที่ตั้งใจจะลงทะเบียนในหลักสูตรนี้จะต้องพิสูจน์ว่าสำเร็จการศึกษาระดับปีที่ 12 ของประเทศออสเตรเลียหรือเทียบเท่าในระดับนานาชาติ หรือมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
   • นักเรียนจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี ผู้สมัครที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของตนเอง อาจจะต้องพิสูจน์ทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเทียบเท่ากับระดับ Upper Intermediate (IELTS 5)

   ระยะเวลาหลักสูตร:        รวม 52 สัปดาห์ โดยมีการเรียนการสอน 40 สัปดาห์ และรวมช่วงปิดเทอมอีก 12 สัปดาห์

   Victory Institute 14

  2. Diploma of Screen and Mediaหลักสูตร Diploma of Screen and Media จะฝึกอบรมนักเรียนในด้านการออกแบบดิจิทัล 2D และ 3D สำหรับสื่อดิจิทัลและการโต้ตอบ นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะเชิงปฏิบัติ และทฤษฎี เพื่อทำงานเป็นศิลปินดิจิทัลในทีมงาน
   โปรดักชั่นที่ทำงานเกี่ยวกับการผลิต 2D และ 3D เช่น เนื้อหาภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิดีโอเกม และสถาปัตยกรรมเงื่อนไขการรับสมัคร:

   • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
   • นักเรียนที่ตั้งใจจะลงทะเบียนในหลักสูตรนี้จะต้องพิสูจน์ว่าสำเร็จการศึกษาระดับปีที่ 12 ของประเทศออสเตรเลีย หรือเทียบเท่าในระดับนานาชาติ หรือมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
   • นักเรียนจะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี ผู้สมัครที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของตนเอง อาจจะต้องพิสูจน์ทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเทียบเท่ากับระดับ Upper Intermediate (IELTS 5)
   • นักเรียนควรเรียนจบหลักสูตร Certificate IV in Screen and Media ให้สำเร็จก่อนเริ่มหลักสูตรนี้

   ระยะเวลาหลักสูตร:        รวม 52 สัปดาห์ โดยมีการเรียนการสอน 40 สัปดาห์ และรวมช่วงปิดเทอมอีก 12 สัปดาห์

   นักเรียนที่ประสบความสำเร็จจะมีทักษะการปฏิบัติที่เพียงพอในการออกแบบ และสร้างองค์ประกอบของโปรดักชั่นที่มีคอนเซปต์สูง โดยใช้ซอฟต์แวร์ 2D และ 3D นักเรียนจะได้รับทักษะการออกแบบที่จำเป็นในการพัฒนา และตระหนักถึงแนวคิดสำหรับการผลิต ทักษะการออกแบบและความรู้จะได้รับการปรับปรุงเป็นพิเศษเพื่อให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการผลิตที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินเบื้องต้นจะประกอบด้วยงานและโครงการที่ใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อมสตูดิโอจำลอง

   Victory Institute 15

สิ่งอำนวยความสะดวก

สถาบัน Victory มีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดสำหรับการเรียนการสอนในชั้นเรียน

บริเวณห้องรับรองนักศึกษา

จุดประสงค์ของเราคือสร้างที่รับรองสำหรับนักเรียนและพื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร นักเรียนสามารถนั่งคุยกับเพื่อน ๆ จากทั่วโลก เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ดาวน์โหลดข้อมูล หรือเพียงแค่นั่งพักผ่อนใจให้สบาย

สิ่งอำนวยความสะดวกของสถาบันประกอบด้วย:

 • ห้องเรียนที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ครบครัน และเครื่องปรับอากาศ
 • แหล่งทรัพยากรข้อมูล ที่มีอุปกรณ์ค้นหาครบครัน สำหรับการทำงานวิจัย และการศึกษา
 • คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานเสมอ
 • พื้นที่กว้างขวาง สะอาด และสะดวกสบายสำหรับนักเรียนพร้อมไมโครเวฟ
 • ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน รวมถึงอุปกรณ์ชงชา และกาแฟ

 

Victory Institute 16 Victory Institute 17 Victory Institute 18

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855