×
  • Course

  • Country

Zoni Language Centers

ที่อยู่:
68 22 W 34th St, New York, NY 10001

เว็บไซต์: www.zoni.edu

ข้อมูลทั่วไป study in USA เรียนภาษาที่อเมริกา

 

Zoni Language Centers สถาบันสอนภาษาชั้นนำระดับสากล มีโรงเรียนทั้งในอังกฤษ อเมริกา และแคนาดา ในอเมริกาครอบคลุมเมืองใหญ่ทั้ง นิวยอร์ก และ หาดไมอามี่ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนกว่าหลายพันคนจากทั่วโลก Zoni Language Centers มีหลักสูตรการเรียนการสอนคุณภาพสูง แต่ค่าเรียนไม่แพง มีหลักสูตรหลากหลายรองรับทุกความต้องการของนักเรียน นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังมีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและบริการทางการศึกษาที่ทันสมัยและครบครัน คณาจารย์ที่เพียบพร้อมทั้งความสามารถและประสบการณ์ อีกทั้งทางสถาบันนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะให้เกิดความหลากหลายทางเชื้อชาติในโรงเรียน  นักเรียนจะได้เจอกับเพื่อนต่างชาติจากทุกมุมโลก มั่นใจได้ว่าจะสามารถพัฒนาทักษะภาษาได้อย่างรวดเร็วไปพร้อมๆกับเพื่อนตางชาติทุกคน

Campus : New York, New Jersey, Florida

Zoni Language Centers 01 min

 

หลักสูตรแนะนำ study in USA เรียนภาษาที่อเมริกา 

  1. Premium & Semi Intensive English
    Zoni มีหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดสองหลักสูตร: Premium & Semi Intensive English ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างโปรแกรมเหล่านี้คือความเข้มข้น หากต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของอย่างรวดเร็วเพื่อการศึกษาต่อหรือทำงานต่อ ขอแนะนำ Premium Intensive English ในทางกลับกันหากต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวหรือความสนุก Semi Intensive English  อาจเหมาะสมกว่า

    โปรแกรมทั้งสองนี้รวมทักษะภาษาอังกฤษที่สำคัญสี่อย่าง: การพูดการฟังการอ่านและการเขียน นอกจากนี้คุณยังเรียนการออกเสียงคำศัพท์และการสนทนา นอกจากนี้โปรแกรมภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดของเรายังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่น่าตื่นเต้น ตัวอย่างเช่นนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการทัศนศึกษาที่น่าสนใจและกิจกรรมที่สนุกสนาน นอกจากนี้กิจกรรมเหล่านี้ให้โอกาสคุณได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษในโลกแห่งความเป็นจริง

 

Zoni Language Centers 02 min

2. Standard English Program
Standard English Program ของเริ่มต้นด้วย Survival English และดำเนินไปจนถึงการเขียนเชิงวิชาการขั้นสูง กล่าวอีกนัยหนึ่ง Standard English Program ของเราตอบสนองความต้องการของทุกคน นอกจากนี้มีหลายคลาสในแต่ละระดับ ซึ่งหมายความว่านักเรียนเรียนตามตารางเวลาของตนเอง (ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ)

Zoni Language Centers 03 min

 

3. English Exam Preparation
เปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL iBT, IELTS หรือการสอบ Cambridge โปรแกรมของเรามีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ครอบคลุมทักษะและเทคนิคทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ อย่างมีนัยสำคัญชั้นเรียนของเรารวมถึงนักเรียนในท้องถิ่นเช่นเดียวกับนักเรียนจากทั่วโลก

หลักสูตรเตรียมสอบ Zoni มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และทักษะเฉพาะที่จำเป็นในการทำแบบทดสอบที่คุณเลือกให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งรวมถึงการบรรยายและการสอบปฏิบัติที่จัดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการทดสอบจริง หลักสูตรเตรียมสอบสามารถเลือกเรียนด้วยตัวเองหรือเป็นส่วนหนึ่งของปีการศึกษา

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL iBT:

หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL iBT ของ Zoni มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ในการทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงความเข้าใจในการฟังและการอ่านไวยากรณ์คำศัพท์และการเขียน รูปแบบหลักสูตรของเราได้รับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทดสอบจริงซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความพร้อมสำหรับการสอบ iBT อย่างเป็นทางการ หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL ของเราดำเนินการในศูนย์การเรียนรู้มัลติมีเดียของเรา

หลักสูตรเตรียมสอบ Cambridge ESOL:
โปรแกรมการเตรียมสอบ Cambridge ของ Zoni ออกแบบมาเพื่อเตรียมนักเรียนให้ผ่านการสอบ Cambridge First Certificate, Advanced หรือ Proficiency หลักสูตรเตรียมความพร้อมของเราช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะทั้งหมดที่จำเป็นต่อการสอบ การทดสอบตัวอย่างที่สมบูรณ์จะได้รับการฝึกฝนภายใต้เงื่อนไขการสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียน

หลักสูตรการทดสอบและการเตรียมสอบ IELTS: หลักสูตรการเตรียม
สอบ IELTS สำหรับการสอบ IELTS ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะและกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการสอบ IELTS หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การสอบ IELTS แบ่งออกเป็นสี่ส่วน: การฟังการอ่านการเขียนและการพูด นักเรียนสามารถเลือกที่จะทำการทดสอบทางวิชาการหรือการทดสอบทั่วไป

Zoni Language Centers 04 min

4. English for Specific Purposes
English for Specific Purposes เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นสูงชั้นเรียนมักเป็นแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มใหญ่หลักสูตรนี้สามารถเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือการเติบโตในอาชีพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคุณ นอกจากนี้เรายังออกแบบเนื้อหาของชั้นเรียนให้สอดคล้องกับสาขาวิชาหรืออุตสาหกรรมของคุณอย่างใกล้ชิด ซึ่งหมายความว่าคุณศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษรวมถึงมีบทเรียนภาษาอังกฤษจริง โดยเฉพาะหลักสูตรนี้รวมถึงการอ่านการเขียนการพูดและการฟัง นอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้ทักษะย่อยอื่น ๆ เช่นการออกเสียงคำศัพท์และไวยากรณ์

Zoni Language Centers 05 min

 

5. ESL For Business Course

ESL For Business Course เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ 12 สัปดาห์แบ่งเป็นหลักสูตร 4 สัปดาห์ นอกจากนี้แต่ละโมดูลยังครอบคลุมหัวข้อหรือหัวข้อที่แตกต่างกันรวมถึงทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็น ในที่สุดหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพในการตั้งค่าภาษาอังกฤษ

นอกเหนือจากการพัฒนาภาษาอังกฤษทั่วไปแล้วนักเรียนยังได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารอย่างมืออาชีพและคำศัพท์ทางธุรกิจที่สำคัญ ตลอดจนการสื่อสารทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในทำนองเดียวกันหลักสูตร ESL ภาษาอังกฤษธุรกิจของเราจะพิจารณาแนวทางปฏิบัติและวัฒนธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ ดังนั้นนักเรียนจะได้รับความเข้าใจทั้งภาษาอังกฤษและการทำธุรกิจในระดับสากล

 

Zoni Language Centers 06 min

 

ที่พัก

หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษาให้อิสระและความเป็นส่วนตัวมากกว่า อย่างไรก็ตามนักเรียนยังคงใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน พวกเขาแบ่งปันสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายกับผู้อยู่อาศัยคนอื่น ๆ ในขณะที่มีพื้นที่ส่วนตัว นอกจากนี้นักเรียนมีอิสระในการมาและไปตามที่ต้องการ ในบางกรณีนักเรียนสามารถแชร์ที่อยู่อาศัยได้

ห้องพักที่ตกแต่งพร้อม / อพาร์ทเมนท์ที่ใช้ร่วมกัน

ในสหรัฐอเมริกาหลายคนเช่าห้องนอนว่างเพื่อหารายได้พิเศษ กล่าวอีกนัยหนึ่งนักเรียนสามารถเช่าห้องที่ได้รับการตกแต่งในบ้านของใครบางคน อย่างไรก็ตามไม่รวมอาหารและการทำความสะอาด เจ้าของบ้านจะให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่นักเรียน แม้ว่าพวกเขาจะไม่จำเป็นต้องเข้าสังคมหลังจากนั้น ในทางกลับกันนักเรียนคาดว่าจะยังคงปฏิบัติตามแนวทางการพักอาศัยของโซนี การให้เช่าห้องที่ได้รับการตกแต่งเป็นตัวเลือกที่พักที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักเรียนที่ต้องการตัวเลือกที่ปลอดภัยและราคาไม่แพง

หอพักนักเรียน / โฮสเทล (หาดไมอามีเท่านั้น)

หอพัก / หอพักเป็นที่พักนักศึกษาที่สะดวกและราคาไม่แพงที่สุดในเซาท์บีชรัฐไมอามี หอพัก / โฮสเทลที่เราต้องการนั้นอยู่ในระยะที่เดินไปได้จากมหาวิทยาลัยไมอามีบีชของเรา นอกจากนี้พวกเขาอยู่ห่างจากชายหาดเพียงไม่กี่ก้าว พวกเขายังให้นักเรียนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ง่าย ทำให้การเยี่ยมชมส่วนอื่น ๆ ของไมอามี่นั้นง่ายมาก ในที่พักนักศึกษาแบบนี้นักเรียนแบ่งห้อง โดยการแชร์ห้องนักเรียนจะได้สัมผัสกับชีวิตนักศึกษาทั่วไป แต่ในราคาที่ถูกกว่าตัวเลือกที่พักอื่น ๆ

โฮมสเตย์

โฮมสเตย์เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้ชีวิตเหมือนคนในท้องถิ่น ในนักเรียนโฮมสเตย์จะได้รับการดูแลเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการฝึกฝนภาษาอังกฤษและสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืน ในกรณีส่วนใหญ่นักเรียนของเราท้ายที่สุดอ้างถึงโฮสต์ของพวกเขาว่าเป็น “ครอบครัวที่สอง”!

Zoni Language Centers 07 min

ขอข้อมูลเพิ่มเติม และราคาค่าเรียนได้ที่

📌สำนักงานใหม่ที่

🗺️ 126/27 อาคาร Park Avenue, (ระหว่างซอยเอกมัย 12 กับ 14) หรือ

line💬: @apexstudyabroad หรือ
Tel📞. 02-002-8855