หลักสูตรภาษาอังกฤษ

English Course

English Course Information

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ จะสอนเน้นทุกทักษะภาษา โดยเริ่มตั้งแต่ระดับ Beginner – Advance นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถสมัครไปเรียนได้ โดยจะมีการวัดระดับภาษา ก่อนเข้าชั้นเรียนที่ตรงตามความสามารถ และจะมีการสอบวัดระดับเป็นระยะ เมื่อเรียนจบคอร์สน้องจะได้ใบ Certificate ตามระดับที่เรียนจบ สามารถดีไซน์ระยะเวลาเรียน เลือกประเทศและเมืองที่อยากไปเรียนได้ บางประเทศสามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอย่างถูกต้อง จะได้เรียนรู้วัฒนธรรม ฝึกภาษาตลอดเวลาทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะทำให้เราไม่ลืมภาษา แม้จะกลับมาอยู่ประเทศของตัวเอง ที่สำคัญจะเลิกกลัวภาษาอังกฤษและสนุกกับการเรียนรู้เพิ่มเติมยิ่งๆขึ้นไป

English Course Promotion

Show list of promotions english

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

3 + 2 =

You have Successfully Subscribed!