หลักสูตรซัมเมอร์

SUMMER COURSE

Summer Information

วิธีพัฒนาภาษาให้ได้ผลที่สุดคือการได้ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยทำให้ซึมซับและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เปิดมุมมองใหม่ๆ เพิ่มประสบการณ์ในต่างแดน พัฒนาศักยภาพตนเองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

Group Program แบบไปเป็นกลุ่ม

น้องๆจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมเดินทางร่วมกันเป็นกลุ่ม ใช้เวลาเรียนภาษาครึ่งวัน และอีกครึ่งวันทัศนศึกษา และเที่ยวเต็มวันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ โดยที่โปรแกรมนี้จะช่วยให้น้องที่ขาดความมั่นใจและไม่เคยใช้ชีวิตไกลบ้านได้มีความมั่นใจมากขึ้น ซึ่งการใช้ชีวิตในต่างแดนอาจจะดูน่ากลัวหากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง การไปแบบเป็นกลุ่มนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและช่วยให้น้องๆได้อุ่นใจ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทัศนศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆควบคู่กันไป

Single Program แบบไปเดี่ยว

น้องๆสามารถเลือกประเทศ เมืองและระยะเวลาได้เองซึ่งจะยืดหยุ่นกว่าการไปแบบกลุ่ม เลือกเรียนได้ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ – 10 สัปดาห์ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อนก็ได้ จะมีการ test วัดระดับเมื่อไปถึงวันแรกและได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างชาติ ซึ่งจะทำให้น้องได้พัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนร่วมชั้น พร้อมทั้งเสริมสร้างระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เพิ่มทักษะการคิดและการตัดสินใจให้กับตัวเอง น้องๆอาจจะชวนเพื่อนๆไปด้วยก็ได้

APEX คือผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำหลักสูตร Summer

Apex Education Consultant มีโปรแกรมซัมเมอร์ในต่างประเทศเป็นประจำทุกปี

แบ่งออกเป็นช่วงเวลาดังนี้
  1. คอร์สซัมเมอร์เดือนเมษายน เหมาะสำหรับน้องๆที่เรียนหลักสูตรไทยและหลักสูตรEP, IEP, MEP มีระยะเวลาประมาณ 2 – 6 สัปดาห์
  2. คอร์สซัมเมอร์เดือนมิถุนายน – สิงหาคม เหมาะสำหรับน้องๆที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติที่สนใจพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านอื่นๆ มีระยะเวลาประมาณ 2 – 6 สัปดาห์
  3. คอร์สซัมเมอร์เดือนตุลาคม เหมาะสำหรับน้องที่เรียนหลักสูตรไทยและหลักสูตร EP, IEP, MEP มีระยะเวลาประมาณ 2 – 3 สัปดาห์
  4. คอร์สซัมเมอร์ต่างประเทศแบบเฉพาะกลุ่มสำหรับสถาบันการศึกษาที่ต้องการจัดโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สต่างประเทศเฉพาะกลุ่มนักเรียนและครูในแต่ละสถาบัน

Summery Program

Summer Program UK & EUROPE #1

 @April, May 2019

Summer Program In Switzerland #2

 @7-27 July 2019

Summery Gallery

Summer Gallery #2018

29/05/2018

Summer Gallery #2017

04/04/2018

Summer Gallery #2016

04/04/2018

Summer Gallery #2015

04/04/2018

Summery Review

Summer Review #2018

01/06/2018

Summer Review #2017

04/04/2018

Summer Review #2015

12/04/2018

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

12 + 9 =

You have Successfully Subscribed!