หลักสูตรเฉพาะทาง

Vocational

Vocational Course Information

โปรแกรม Vocational Education Training (VET) COURSE หรือ เรียกอีกอย่างว่า โปรแกรมทางวิชาชีพ การเรียนแบบนี้ถ้าเทียบกับในเมืองไทยก็เทียบได้กับวุฒิปวช (Certificate) และ ปวส (Diploma) คนไทยจะเรียกกันติดปากว่า “เรียน Dip” (ซึ่งย่อมาจาก Diploma) คำว่าเรียน Dip โดยทั่วไปรวมถึง Courseในระดับอนุปริญญาหลายระดับ ตั้งแต่ Certificate I-IV, Diploma และAdvanced Diploma

Certificate คือประกาศนียบัตร มี 4 ระดับคือ Certificate I, Certificate II, Certificate III และ Certificate IV คอร์สที่เปิดสอนมีหลากหลาย ที่เป็นที่นิยมในหมู่เด็กนักเรียนไทย ได้แก่ Business, Tourism, Hospitality (งานบริการ การโรงแรม), Cookery (ทำอาหาร), Patisserie (ทำขนม)และMarketing เป็นต้น

ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนควรจะมีวุฒิขั้นต่ำ

  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • จบ Grade 10, IGCSE หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6
  • ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOFLE โดยผลเฉลี่ยไม่ควรต่ำกว่า 5 (IELTS) หรือ เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษมาไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถขอสอบวัดระดับตรงกับทางสถาบันได้ในบางแห่ง

High school Promotion

Show list of promotions english

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

12 + 15 =

You have Successfully Subscribed!