ค้นพบตัวเองกับการเรียนโรงเรียนที่มีประวัติยาวนาน 125 ปี

31/07/2018

Malvern St James (MSJ)โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบหญิงล้วน ตั้งอยู่ใน Great Malvern, เมือง Worcestershire, England  ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2436 โดยโรงเรียนสามารถรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนได้ตั้งแต่แบบเตรียมพร้อม (Prep School) สำหรับอายุ 4-11 ปี, มัธยมศึกษา (Senior School) สำหรับอายุ 11-18 ปีและมีสอนหลักสูตร Sixth Form

MSJ เป็นโรงเรียนที่นักเรียนทุกคนมีบทบาทสำคัญ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเอง มีการพัฒนาบุคลิกลักษณะและการพัฒนาตนเองในการสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิต นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และวัฒนธรรมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ​​ได้แก่ STEM Center ที่ได้รับรางวัลศูนย์ละครและศูนย์กีฬาที่โดดเด่น

โรงเรียนมีการพัฒนาและเสริมสร้างให้นักเรียนค้นพบพรสวรรค์ทางวิชาการและทางด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียน โครงการ MSJ Aspiration มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและนานาชาติที่มีการแข่งขันมากที่สุดและยังเตรียมความพร้อมต่อเส้นทางสายอาชีพ

โรงเรียนมีหลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจนอกเหนือจากวิชาการ รวมไปจนถึง

 • วิชาศิลปกรรมศาสตร์
 • กีฬา
 • อื่น ๆ เช่น
 • มีการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนไปแข่งขันโต้วาที ( Debate Young Enterprise)
 • การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคแห่งชาติ
 • การทำอาหาร, STEM Club
 • Coding Club
 • มีการแสดงดนตรีและละคร เพื่อนำเสนอผลงานการผลิตทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตลอดปีการศึกษา

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prep School) สำหรับเด็กหญิงอายุ 4-11 ปี
 • หลักสูตรมัธยมศึกษา (Senior School)สำหรับเด็กหญิงอายุ 11-18 ปี
 • หลักสูตร Sixth Form
 • หลักสูตรระยะสั้นในเดือนมีนาคมและเมษายน

 

ที่พัก

โรงเรียนมีหอพักให้นักเรียนต่างชาติ โดยหอพักอยู่ไม่ไกล สามารถเดินเข้าไปในเมือง Malven เพื่อซื้อของ จิบกาแฟ หรือดูภาพยนตร์ได้

 

Term date

Autumn September – December
Spring January – March
Summer April – July

ราคาค่าเรียน

Boarding Junior GBP 7,060 per term
Senior Junior (7-8) GBP 9,350
Senior Junior (9-11) GBP 11,825
Six Form GBP 11,825

สนใจสมัครเรียน

ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อฝากคำถามได้ที่
@apexstudyabroad
หรือ Tel. 02-002-8855, 02-012-8585

Get Free Consultation

Apex Education บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อ

3 + 7 =

You have Successfully Subscribed!