×
  • Course

  • Country

ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศออสเตรเลีย

ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศออสเตรเลีย
ภูเขา Kosciuszko มีความสูง 2,228 เมตร เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศออสเตรเลีย แต่ภูเขา Kosciuszko ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนั้นแต่เดิมไม่ใช่ยอดเขาลูกนี้ หนังสือบันทึกสถิติ The Year Book Australia 1910 ได้อธิบายไว้ว่า “ยอดเขาที่แต่เดิมเคยถูกเรียกว่า ภูเขา Kosciuszko ได้รับการวัดความสูงไว้หลายครั้ง ซึ่งผลการวัดนั้นได้แสดงให้เห็นว่ามันสูงน้อยกว่าภูเขา Townsend ที่อยู่ใกล้ๆกัน ดังนั้นกรมที่ดินแห่งรัฐ New South Wales จึงทำการสลับชื่อของยอดเขาทั้งสอง เพื่อให้ภูเขา Kosciuszko ยังคงได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศนั่นเอง”

ถ้าสนใจไปเรียนต่อ หรือวางแผนท่องเที่ยว ติดต่อรับคำปรึกษาฟรี

@apexstudyabroad
@apexstudyabroad

 
TEL:
 
FAX:
 
Apex Education Consultant Co.,Ltd.
126/27 ถนน สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110

ถ้าสนใจไปเรียนต่อ หรือวางแผนการท่องเที่ยว รบกวนกรอกข้อมูล